Musik: Baca sewa

Multiinstrumentalisten och Dap-Kings-saxofonisten Cochemea Gastelums fortsatta sökande efter de egna rötterna och de själsliga band som binder världen samman leder honom allt djupare in i ett gränslöst musikaliskt universum.

I den impressionistiska smältdegeln av uttryck agerar arvet från Yaqui- och Mescalero Apache-folken fortsatt sammanbindande kitt, det skapar ett flexibelt och poröst ramverk för fortsatta exkursioner, där impulserna från latinjazz och afrofunk kan dansa fritt.

Mångfalden ljuder här minst lika självklar som på föregångaren. Gastelum spänner trådar mellan dröm och verklighet, via förfädernas fotspår till den omedelbara samtidens omvälvningar. Det är en många gånger motståndslös och meditativ musikalisk resa som leder bortåt och inåt.

Mark Andersson

Cochemea – Vol. 2: Baca sewa (Daptone/Border)

Utvalda spår
Mimbreños, Burning plain, Tukaria, Chito’s song.

Lyssna också på
Chip Wickham – Blue to red
Sunbirds – Zagara
Brahja – S/t