Musik: Bird songs of a Killjoy

Bird songs of a Killjoy är i mångt och mycket en direkt förlängning av Bedouines (Azniv Korkejian) klanderfria debut, men det handlar inte om en trist repris. Konstruerad kring samma fina amalgam av återhållen pop och svepande folk bygger artisten istället nya rum inom det egna konstnärskapet.

Bird songs of a Killjoy är i mångt och mycket en direkt förlängning av Bedouines (Azniv Korkejian) klanderfria debut, men det handlar inte om en trist repris. Konstruerad kring samma fina amalgam av återhållen pop och svepande folk bygger artisten istället nya rum inom det egna konstnärskapet.

Måhända är album nummer två något lösare i konturerna än föregångaren, men Korkejians ovilja att fångas av givna strukturer får musiken att ljuda lika mycket sökande som genomlevd. Den svänger djärvt mellan sinnesstämningarna och penetrerar känslospektran med ömma fingrar.

Det behagliga tonala anslaget är förrädiskt, Korkejians berättelser är mångbottnade och inte sällan sorgtyngda. Hon vågar privat och allmängiltigt, väjer sällan för tungsinnet men famnar också alltid ljuset i pärlband av återhållna sånger som bekymmerslöst flödar in och ut ur varandra och fångar samtiden i tidlösa toner.

Mark Andersson

Bedouine – Bird songs of a Killjoy (Spacebomb/Playground)