Musik: Day of the dead

Kanske mer än något annat band förmöget att bända sitt musikaliska uttryck har Grateful Dead förstås också blivit föremål för tolkningsfrihet.

Day of the dead samlar Aaron och Bryce Dessner femtionio nyinspelade tolkningar, av ungefär lika många artister. Det innebär över fem timmar musik, och det är inte tillnärmelsevis för långt.

Penseldragen må i någon utsträckning vara breda, stundtals allt för vördnadsfulla, andra gånger rent fantasilösa. Men här ryms framför allt orädda läsningar som förmår lyfta förebildens kompositioner, om inte i nytt så i högst smickrande ljus.

Här finns fint formulerade hyllningar, som The War on Drugs inledande Touch of grey, Kurt Vile och J Mascis släpigt elektriska Box of rain, Attics of my life, fritt tolkad av Angel Olsen, Bruce Hornsby och DeYarmond Edisons inspirerade Black muddy river, och hela tre sånger tilldelade Bonnie Prince Billy (If I had the world to give, Bird song och Rubin and Cherise), samtliga karaktäristiskt lågmälda och alldeles utsökta.

De uppriktiga och många gånger djärva avsikterna ger förstås gott beröm till uttolkarna.

Men det är måhända också symptomatiskt för ursprungsmaterialets öppenhet att sångerna här ljuder välbekanta men ändå aldrig förmår att komma riktigt nära upphovsmännens grundtext. Istället svävar tolkningarna i dess sfär, där artisterna tillåter sig att fritt och frodigt axla uppgiften, eller finna sig förstenade inför den. Oavsett resultat är perspektiven kittlande och många gånger djupt tillfredsställande.

Mark Andersson

Blandade artister – Day of the dead (4AD/Playground)