Musik: Heart like a levee

M.C. Taylors uppföljare till Hiss Golden Messengers starka Lateness of dancers är spretigare än föregångaren. Det är inte nödvändigtvis någonting negativt. Taylors musikaliska spektra är nämligen lika brett som välbehärskat.

Heart like a levee hämtar fördelaktigt infall från bandets hela produktion. Den fina folkrocken finns här, liksom de smäckra soulstötarna och lerig country och blues.

Hantverket är tämligen klanderfritt, så också den okonstlade, ja rent transparenta produktionen som på ett föredömligt sätt reflekterar det rättframma innehållet här.

Visst hade artisten tjänat på att tydligare knyta ihop verkets beståndsdelar. Sammansättningen är inte helt friktionsfri. Det brinner starkast i sånger som inledande plåstret Biloxi, det fint arrangerade titelspåret, As the crow flies, och landsvägsreflektionen Cracked windshield.

Alla utgör beständiga sånger på ett lätt osammanhängande men alltjämt tillfredställande album.

Mark Andersson

Hiss Golden Messenger – Heart like a levee (Merge/Playground)