Musik: Here if you listen

På ålderns höst har David Crosby nått en ny kreativ pik. Here if you listen kommer dryga året efter smäckra Sky trails, men är en klart mer utpräglad gruppinsats än föregångaren. Det band (Becca Stevens, Michelle Willis, Michael League) som har backat upp artisten sedan 2016 års Lighthouse delar här broderligt och systerligt på utrymmet.

Den kollektivistiska andan är påtaglig, välsjunget och vidöppet flödar sångerna liksom rösterna här in och ut ur varandra i pärlband av akustisk och återhållen skönhet.

Det ryms en förrädisk enkelhet i Crosbys patenterat intrikata stämningar och rytmer, en öppen dörr mot en meditativ musikalisk närvaro som är lika lugnande som ögonöppnande, där artisten, ofta i samma andetag, förmår vara såväl syrligt politisk som privat. Here if you listen balanserar fint mellan känslospelen, hösten 2018 utgör det ett högst välkommet lugn.

Mark Andersson

David Crosby – Here if you listen (BMG/Warner)