Musik: Memories are now

Jesca Hoop bygger sina ljudvärldar med spretiga referensramar. Här finns spår av Tom Waits, Angel Olsen, Bonnie Prince Billy och Fiona Apple, men Hoop låter förmodligen mest som sig själv.

I ett lerigt amalgam av pulserande rytmer – lika friskt popiga som bångstyrigt egenartade – och traditionell folkinstrumentering, skapar Hoop säreget melodiska sånger, ofta med repetitionen som övertygande verktyg.

Styckena här är till naturen besvärjande, rastlösa i oppositionen till sin samtid talar de i lager av röster, ivriga att bryta sig ur givna strukturer, såväl inom som utom sångens spelfält.

Det ger ett sinnrikt formulerat album, lika obekvämt som nyckfullt och inbjudande.

Mark Andersson

Jesca Hoop – Memories are now (Sub pop/Playground)