Musik: Out of sight

På Out of sight expanderar folktraditionalisten Jake Xerxes Fussell sitt uttryck. Genom att låta ett lyhört band ta plats på samtliga albumets sånger vinner musiken en flexibilitet som ger artistens redan finkänsligt formulerade läsningar av 1900-talets amerikanska folksånger ny rörlighet.

Out of sight expanderar folktraditionalisten Jake Xerxes Fussell sitt uttryck. Genom att låta ett lyhört band ta plats på samtliga albumets sånger vinner musiken en flexibilitet som ger artistens redan finkänsligt formulerade läsningar av 1900-talets amerikanska folksånger ny rörlighet.

Det handlar förstås om en tämligen försiktig utbyggnad. I grunden är Fussells anslag detsamma, med utsökt gitarr och hudnära sång som huvudaktörer i det musikhistoriska grävandet. Men samspelet mellan musikerna får urvalet här att spraka och pulsera av liv.

Det ger en synnerligen vital exkursion i amerikanskt musikaliskt allmängods, uppfångat, avdammat och prytt i sparsmakade arrangemang som förmår låta lika arkaiska som friskt samtida.

Mark Andersson

Jake Xerxes Fussell – Out of sight (Paradise of Bachelors/Playground)