Musik: Rifles & rosary beads

Mary Gauthier har samlat berättelser från krigsveteraner och sammanställt dem i nya Rifles & rosary beads. Det är en ofiltrerad samling sånger med närgången emotionell spännvidd.

Handhavandet av bekännelserna här – om trauma i strid lika mycket som i förvirrad hemkomst – är respektfullt, men Gauthier lyckas måhända inte alltid hitta balansen mellan de många rösterna och det egna språket. Somligt ljuder helt enkelt väl styltigt i sin uppriktighet.

Samtidigt är det osentimentala anslaget också albumets styrka. Berättelserna här kryper obekvämt nära, men bevakar också det privatas sfär med konsekvent integritet.

Det ger ett album rikt på djup musikalisk svärta, men som också är genomsläppligt för ljus och förtröstan.

Mark Andersson

Mary Gauthier – Rifles & rosary beads (Proper/Border)