Musik: Terms of surrender

Somlig musik bär trösten i sitt livsblod, men ytterst få band gör det med sådan konsekvens och självklarhet som MC Taylors Hiss Golden Messenger. Det är som att konstellationen hämtar sin kraft ur århundraden av gråtande hjärtedjup för att släppa ut den på en likaledes sorgesam samtid.

Somlig musik bär trösten i sitt livsblod, men ytterst få band fångar den med sådan konsekvens och självklarhet som MC Taylors Hiss Golden Messenger. Det är som att konstellationen hämtar sin kraft ur århundraden av gråtande hjärtedjup för att låta hela en likaledes sorgesam samtid. 

Terms of surrender ser Taylor ta fortsatt fasta på det mellanmänskliga och omedelbart relaterbara tilltalet, men han river också (mer påtagligt än tidigare) murarna till det privatas sfär. En bekännelsens tyngd genomsyrar materialet, den snedställer somligt av den arkaiska mystik som har blivit synonym med artistens tonspråk och gör den perifer, som ett tryggt men fjärran ideal att sakta hitta tillbaka till.

I den kontexten får Terms of surrender ett slags terapeutiska kvaliteter. Det blir en rörande resa i sällskap av sånger som fullständigt ansträngningslösa i sin uppriktighet fungerar som ledljus mot ny insikt och sinnesro. Det är ohyggligt starkt från en av vår tids mest relevanta artister.

Mark Andersson

Hiss Golden Messenger – Terms of surrender (Merge/Playground)