Musik: Thisell II

Thisells andra album rymmer föredömligt framförda sånger, som med små medel finner musikalisk samvaro med samtida artister som Israel Nash och Midlake.

Måhända är uttrycket mindre elektriskt än hos kollegorna, men kompassnålen är vänd i samma riktning. Det är musik svepande och luftig, men knappast riktningslös.

Visst hade man kunnat önska sig mer av samma dynamiska kraft som återfinns i spår som Born to know och Untitled #5, sånger där Peter Thisell finner lika stadigt fotfäste i explosiva utbrott som i trolska exkursioner. Men löftet om än bredare penseldrag förtar föga av kvaliteten hos sammansättningen kompositioner här.

Det är fint formulerad americana, som mjuk och introvert med försiktighet tränger igenom ytskikten, mot en drömsk, kontemplativ närvaro.

Mark Andersson

Thisell – Thisell II (Rootsy)