Musik: Wild hxmans

Christian Kjellvander skriver människor i marginalerna, eller de som inte ryms inom dem. Wild hxmans är i stora delar skildringar av en tid är människor blir statistik, nummer, bråkdelar av en större gemenskap där inte alla hör hemma.

Albumet låter därefter, löst i fogarna och stundtals vilsegånget men också med krängandet framåt mot samförstånd och enhet som ständig ledstjärna. Det är en optimistisk, om än svagt lysande vilja som tränger genom dunklet, i gitarrens fria toner och Kjellvanders besvärjande stämma

Artisten har konstruerat sitt eget musikaliska universum, i mångt och mycket en spegling av vårt men med säregen dialekt och formler. I dynamiska lekar med ton och tematik trollbinder Wild hxmans lika mycket som den besvärar i den pågående kampen för förståelse av varandet och viljan till endräkt innan alltings oundvikliga slut.

Mark Andersson

Christian Kjellvander – Wild hxmans (Tapete/Border)