Musik: Tiltad

Efter år av Weill- och Waits-flirtar och öststatliga vagabondfärder hittar Andi Almqvist slutligen hem, till Malmö och skånskan. Det är en välkommen växling som skänker artistens redan välljudande musik ytterligare tyngd.

Musik: The tree of forgiveness

En skymningens atmosfär vilar över John Prines The tree of forgiveness. Den minner inte så lite om den som Harry Dean Stanton lyckades frammana i sitt farväl i John Carroll Lynchs film Lucky. Prine arbetar med samma komponenter – en djup medvetenhet om alltings förgänglighet, men också förmågan att möta det stora allvaret med glimten…

The straight hits!

The Texas-Jerusalem crossroads i all ära, Josh T. Pearsons finaste stund heter alltjämt Last of the country gentlemen. Inte bara är det ett av det tidiga tiotalets mest sorgligt förbisedda album, men också en alldeles utsökt och skakande inblick i det mänskliga psykets mörkare skrymslen.

Musik: Skisser

Det var längesen Ulf Lundell riktigt trollade med orden. Tiden då han kärnfullt lyckades skildra besvikelse och ilska över samtiden (Xavante, Fanzine, På andra sidan drömmarna) ersattes länge av tämligen stillösa raseriutbrott. Det lät på det hela taget pliktskyldigt och platt.

Musik: May your kindness remain

Courtney Marie Andrews har slipat formen ytterligare sedan det oklanderliga fjolårsgenombrottet. Uppföljaren May your kindness remain avviker måhända inte radikalt från föregångarens formula, men är för den sakens skull knappast en enkel upprepning av dess koncept.

Musik: Fan ta NPM

Hjelles andra album låter som en repris. Det sägs förstås i de mest positiva av ordalag, ty få artister äger samma förmåga att skildra rutinbunden vardag.

Musik: By the way, I forgive you

Den som har tvivlat på Brandi Carliles relevans som en av den samtida countryns främsta berättare kan sluta nu. Artistens sjätte album trumfar allt hon hittills har producerat, och för all del också mycket av övriga skråets minst lika ambitiösa försök.

Musik: Rare birds

Det finns ett starkt släktskap mellan Jonathan Wilson och Father John Misty. Artisterna glider inte bara in och ut ur varandras projekt, de när också samma kärleksfulla respektlöshet mot sjuttiotalets musiktraditioner, och ett slags metakritik mot hipsteridealen.

Musik: Good luck

Texasbördige doldisen Matthew McNeals andra fullängdare, Good luck är inspelad med Israel Nash och hans band, i densammes studio i hemstaten.

Musik: Lionheart

Att skriva sig fri, men också att skriva insikt är grundbultar i H.C. McEntires konstnärskap. Debuten Lionheart är en lans dragen för rätten att älska den en vill.

Musik: Love in the Milky way

Nog kan en dra relevanta paralleller mellan Sarah Klang och Meat Loaf. Den stora rösten är förstås knäckande bra, men Klang jobbar också med samma sorts teatraliska nostalgi som Jim Steinman begåvade sina mest tongivande alster med – om än med ett helt annat musikhistoriskt fokus.