Musik: Eraserland

Tim Showalters ideliga ältande om musikens helande kraft är stundtals utmattande tjatigt. Berör sångerna inte avvägningar mellan familjerelationer och rockstjärnetroper komplicerar de, som här, skapandet självt, dess vedermödor och det manliga geniets kamp för sin genialitet.

Lyrik: Rätten

Vem har rätt till sanningen? Vad är sant? Pernilla Berglunds tredje diktverk jagar klarhet i frågor vars svar har undanhållits, eller sträcker det sig efter ett språk för det outtalade.

Musik: Light’n up

De tvära kasten dominerar Matthew Logan Vasquez tredje album i eget namn. Ena stunden vågar han närgången, ja bokstavligt talat intim skaldekonst om familjen, det kringflackande musikerlivet och diskrepansen dem emellan, i den andra släpper han eftertanken för ett vältrande i muskulös collegerock.

Musik: Död musik

Titeln till trots är Södra Sveriges tredje album Död musik en synnerligen livskraftig historia. Det spretar som en hel utbudsdag av rock i bred genrekostym

Musik: Tip of the sphere

Tip of the sphere är ett bångstyrigt syskon till 2016 års melodiskt äventyrliga men välkammade Mangy love. Här abstraherar Cass McCombs formspråket till ett friare och i vördnadsfull Garcia-kostym formulerat idiom, där de instrumentala utflykterna många gånger är överordnade sångernas strama ramverk.

Musik: Finally Free

Nerveless och Human touch som Daniel Romano smög ur sig i början av året upplevdes i mångt och mycket som bokslut över den snärtiga pop och rock som har genomsyrat artistens senaste produktioner.

Konsert: Israel Nash, Kulturbolaget, Malmö, 17/11

Det är lätt att slänga sig med termer som hippie när det talas om Israel Nash. Visst, den fredspredikande bergsmannen bär rocken som  ett blommigt plakat. Men Sedan 2013 års Rain plans har det funnits en tydligt disciplinerad linje i Nashs musikaliska gärning, också i ”flummet”, som för all del är mer av ett tillskrivet attribut…

Konsert: Christian Kjellvander, Kafé de luxe, Växjö, 7/11 2018

Drygt tjugo år in i karriären har Christian Kjellvander sannolikt inte varit bättre än han är idag. De tre senaste albumen tillhör katalogens finaste och liveformen har slipats i takt med formspråkets utveckling mot en friare dialekt, som för den skull inte förlorar sina kärnvärden. 

Musik: Starter home

Somliga album förmår göra allt med minsta möjliga medel. Doug Paisleys fjärde fullängdare, Starter home är ett sådant album. Här skalar artisten ner sitt redan sparsmakade formspråk till ett slags basalt låtskrivarläge, och formulerar vardagsberättelser, oförsynt skildrade med gitarr, röst och försiktigt kontrasterande instrumentering.

Musik: Here if you listen

På ålderns höst har David Crosby nått en ny kreativ pik. Here if you listen kommer dryga året efter smäckra Sky trails, men är en klart mer utpräglad gruppinsats än föregångaren. Det band (Becca Stevens, Michelle Willis, Michael League) som har backat upp artisten sedan 2016 års Lighthouse delar här broderligt och systerligt på utrymmet.

Musik: Wild hxmans

Christian Kjellvander skriver människor i marginalerna, eller de som inte ryms inom dem. Wild hxmans är i stora delar skildringar av en tid är människor blir statistik, nummer, bråkdelar av en större gemenskap där inte alla hör hemma.