Musik: Hold your love still

Sedan A village: Natural light har Christian Kjellvanders musikaliska kränganden ökat i abstraktionsgrad. Likt en sentida Nick Cave har han vridit sin i grunden tämligen raka rock mot ett löst hållet ambient sinnestillstånd, med säregen dialekt och former. Det har engagerat och trollbundit, men också lite grann nått sin kulmen.

Nya Hold your love still utgör därför ett välkommet trendbrott. Sångerna här är Kjellvanders rakaste sedan The pitcher men bär också fortsatt de närmsta föregångarnas lösare ramverk i sitt livsblod. Det ger ett kittlande hopkok där narrativen är tydligt inkapslade i mer traditionella sångstrukturer men där dynamiken spretar och spränger, med hot om snäva kurvor och nära förestående sammanbrott.

Musiken speglar den hopstörtande tematiken – girighet och bristande social jämlikhet. Det är en karg och domedagsartad teckning av samtiden, där det allt blekare hoppets ljus kommer fram genom sprickorna i den kapitalistiska fasaden.

Mark Andersson

Christian Kjellvander – Hold your love still (Tapete/Border)

Utvalda spår
Baleen whale, On wine and Jesus Christ, Notes from the drive between Simat and Alcoi, Terns took turns

Lyssna också på
Nick Cave & The Bad Seeds – Push the sky away
Leonard Cohen – The future
Ossler – Regn av glas