Musik: I made a place

Inför ett nytt decennium bjuder Will Oldham trösterik och angelägen tonkonst.

En angelägenhetens air vilar över Will Oldhams första album med nya sånger på snart ett decennium. Utsiktslösa tider tycks på nytt ha väckt ett kall hos den gamle excentrikern som här låter välkommet hungrig. 

I made a place ser Oldham luta sig mot de mångsidiga folkstrukturer som han i skiftande former har återvänt till under sin minst sagt produktiva karriär. Här är de klart tydligare i fogarna, i instrumentering och sammansättning närmast arkaiska. Det är som att Oldham låter gamla andeväsen tala om samtidens allt mer trängande bryderier.

Sångerna är trösterika, med ömsom karaktäristisk vimsighet och skarpsinne predikar de uthållighet och framhärdande genom det världens mörker som Oldham har försökt penetrera i snart trettio års tid. 

»Don’t worry if all life is gone/The rocks and sea will still roll on/And new wild creatures will be born/Yes, this is far from over/The whole world’s far from over.« sjunger Oldham i den lilla hymnen This is far from over och sammanfattar albumets underliggande skeva optimism. Den formuleras med pregnans och nyfunnen melodisk skärpa på ett alldeles omistligt litet album.

Mark Andersson

Bonnie Prince Billy – I made a place (Domino/Playground)