Musik: Lionheart

Att skriva sig fri, men också att skriva insikt är grundbultar i H.C. McEntires konstnärskap. Debuten Lionheart är en lans dragen för rätten att älska den en vill.

McEntires country är okonstlad och robust. Hantverket är tämligen klanderfritt. Det är melodiskt starkt, måhända något odynamiskt, men luftigt och stilsäkert i ord och ton.

Med kristet bildspråk och humanistisk fackla söker sångerna här lysa upp vägar genom fördomar och förtryck. Det är kompositioner som samtidigt ljuder förlåtande och stridslystna. Spänningen bor i skarven mellan ytterligheterna, här konstruerade i intimt poetiska uttryck.

I lika förtätade som ömsinta formuleringar utmanar McEntire countrygenrens troper och bygger nya rum för framsynthet och endräkt.

Mark Andersson

H.C. McEntire – Lionheart (Merge/Playground)