Musik: Starter home

Somliga album förmår göra allt med minsta möjliga medel. Doug Paisleys fjärde fullängdare, Starter home är ett sådant album. Här skalar artisten ner sitt redan sparsmakade formspråk till ett slags basalt låtskrivarläge, och formulerar vardagsberättelser, oförsynt skildrade med gitarr, röst och försiktigt kontrasterande instrumentering.

Många gånger framstår Starter home som ett knippe förrädiskt enkla sånger, ja nästan lättjefulla i sin avskalade omedelbarhet. Det är arkaiskt och naket, för all del oorginellt, men också sagolikt vackert och fullständigt befriat från choser.

Kanadensaren vet att frammana känslospel ur koncist berättande, där styrkorna i språket ömsint tas tillvara och ord och ton tillåts bölja i motsägelsefulla valser. Diskrepansen mellan dunkel tematik och en ljudbild lika varm som Paisleys röst och precisa gitarrspel blir blott en komponent i ett sinnrikt narrativt nät som spelar hjärtat njutbara spratt. Det gör ett album som klamrar sig fast och hänger kvar länge.

Mark Andersson

Doug Paisley – Starter home (No Quarter/Border)