Musik: The Monsanto years

De senaste åren har Neil Youngs karriär handlat allt mer om politiskt medvetandegörande och allt mindre om musik. Hängivenheten är många gånger behjärtansvärd. Men aktivisten Young har också svårare att skapa substantiellt musikaliskt kött av sina engagemang.

Nya The Monsanto years – inspelad med Willie Nelsons söners Promise of the real – är en undantagslöst sömnig historia som med tonårig frustration bråkar med genetiskt modifierade livsmedel i allmänhet, och med den amerikanska jordbruksjätten Monsanto i synnerhet.

Den tillförsel av ungt blod som mången gång har triggat Youngs skapande (allra starkast i samarbetet med Pearl Jam på den nu tjugoråriga Mirrorball) ebbar snabbt ut här. Ty den didaktiska rocken äger liten bärkraft.

Bland styltigt riffande och, i bästa fall putslustig lyrik slarvar Neil Young åter bort sig i fyrkantiga pamfletter som motarbetar sitt eget syfte, såväl som protestsånger som politiska brandtal betraktade.

Mark Andersson

Neil Young & Promise of the real – The Monsanto years (Reprise/Warner)