Musik: Tip of the sphere

Tip of the sphere är ett bångstyrigt syskon till 2016 års melodiskt äventyrliga men välkammade Mangy love. Här abstraherar Cass McCombs formspråket till ett friare och i vördnadsfull Garcia-kostym formulerat idiom, där de instrumentala utflykterna många gånger är överordnade sångernas strama ramverk.

Tip of the sphere är ett bångstyrigt syskon till 2016 års melodiskt äventyrliga men välkammade Mangy love. Här abstraherar Cass McCombs formspråket till ett friare och i vördnadsfull Garcia-kostym formulerat idiom, där de instrumentala utflykterna många gånger är överordnade sångernas strama ramverk.

Visst låter det fortsatt självupptaget, introvert och grubblande, men här ryms också ett leklystet, stundom ystert anslag där McCombs vänder huden ut och in och låter tankfullheten välla ut och spridas för vinden. 

Det ger ett mikrokosmos konstruerat kring jamglad öppenhet, där sinnrik lyrik och fria harmonier berömmer återkommande lyssning och smörjer själsrummen.

Mark Andersson

Cass McCombs – Tip of the sphere (Anti/Playground)