Konsert: Amanda Bergman, Kafé de luxe, Växjö, 14/4 2016

Amanda Bergman är för all del ingen novis, ändå känns det som att det är här hon börjar – med ett strålande album i eget namn, långt mer mångfacetterat och stilfullt formulerat än Amasons lätt ansträngda dito, och en efterföljande turné som dess löftesrika spegling.