Musik: Walking on the edge of the world

Doug Seegers senkomna debut var ett habilt countryalbum. Föga nytänkande och en smula bagatellartat visade det alltjämt fin tilltro till sångens inneboende kvaliteter, och vann mer än bara enkla stilpoäng. Uppföljaren Walking on the edge of the world är stundtals mer av samma, men det visar också en Seegers som lyfter blicken.