Musik: Big bad luv

”If we don’t bleed it don’t feel like a song.” sjunger John Moreland på Old wounds, och sammanfattar krasst den lidandets hållning som har utgjort kärnan i hans konstnärskap – fram till nu. Ty Big bad luv bryter med mycket av det förhärskande fatalistiska vemodet, utan att göra avkall på stort allvar.

Musik: High on Tulsa heat

High on Tulsa heat torde innebära John Morelands slutgiltiga genombrott. Efter att ha tröskat i den hjärtbrustna americanans fåra sedan 2008, finner Moreland först nu den musikaliska beständighet som tidigare verk blott har skvallrat om.