Konsert: Mattias Alkberg, Malmö Live, 25/11 2017

Mattias Alkberg må ha varit såväl skränigare som mer välregisserad, men sällan bättre än så här. Transponerad till scenen blir den balans mellan uttrycken som följer i kölvattnet av Åtminstone artificiell intelligens mycket påtaglig.

Musik: Åtminstone artificiell intelligens

Ombytligheten är kanske Mattias Alkbergs främsta styrka. Förmågan att svinga fritt mellan uttrycken men ändå förmå låta omisskännligt Alkbergsk har han burit med sig genom hart när hela karriären.

Lyrik: Ön

Dikterna som utgör Mattias Alkbergs Ön är tvunget fokuserade, så som skeppsbrutna måste vara för att överleva. Här ryms ord som strävar efter mänsklig samvaro, men som också vågar finna sig utlämnade till natten.

Musik: Personer

På Personer låter Mattias Alkberg en suddig fingerspets vila på landkartan. Inte för att artistens sedvanligt pregnanta förmåga att problematisera sin samtid på något sätt har falnat, men för att den tid som Alkberg här skildrar inte kan klädas i annat än förvirrat dunkel.