Musik: Eraserland

Tim Showalters ideliga ältande om musikens helande kraft är stundtals utmattande tjatigt. Berör sångerna inte avvägningar mellan familjerelationer och rockstjärnetroper komplicerar de, som här, skapandet självt, dess vedermödor och det manliga geniets kamp för sin genialitet.

Musik: Hard love

2014 års Heal såg Tim Showalter förflytta sig från singer-songwriterns mellanskikt, till ett slags perifert rockstjärnestatus. Uppföljaren Hard love höjer ambitionerna, men skalar av mycket av de glättigare ytskikten.