Musik: Rifles & rosary beads

Mary Gauthier har samlat berättelser från krigsveteraner och sammanställt dem i nya Rifles & rosary beads. Det är en ofiltrerad samling sånger med närgången emotionell spännvidd.