Musik: Skeleton tree

Det går inte att underskatta Warren Ellis betydelse för The Bad Seeds musik. Den klassiskt skolade violinisten och multiinstrumentalisten har fått en i skapandet alltmer framlyft roll. Den har inte bara skänkt bandet ökad musikalisk kredibilitet men också tillfört betydelsefull stadga i elektroniska texturverk.

Film: One more time with feeling

“When did you become an object of pity?” frågar Nick Cave sig själv i ett försök att göra sorgen begriplig. Förlusten av sonen har slitit sönder honom och gjort jaget till någonting okänt, en välbekant person som inte längre känner igen sin egen spegelbild, eller riktigt kan förstå sina medmänniskors osjälviska sympatier.