Musik: Trinity lane

Lilly Hiatt verkar inte i någons skugga. Självklart och chosefritt karvar hon sin nisch  i en välbefolkad musikalisk fåra.