Musik: Nerveless & Human touch

Den impulsive Daniel Romano inleder 2018 med att släppa två album. Tillgängliga digitalt under strängt begränsad tid är Nerveless och Human touch syskonalbum formulerade enligt klassisk devis – det ena elektriskt, det andra i huvudsak akustiskt och avskalat.