Musik: Död musik

Titeln till trots är Södra Sveriges tredje album Död musik en synnerligen livskraftig historia. Det spretar som en hel utbudsdag av rock i bred genrekostym

Musik: Rak kant

Rak kant spretar som såg det ett trängande behov av att hävda den bredare definitionen av punk. Ett sådant medvetandegörande ter sig 2017 föga angeläget. Välkommet är det alltjämt – ty det borgar för en rikare musikalisk upplevelse.