Lyrik: Rätten

Vem har rätt till sanningen? Vad är sant? Pernilla Berglunds tredje diktverk jagar klarhet i frågor vars svar har undanhållits, eller sträcker det sig efter ett språk för det outtalade.

Lyrik: Fälla

Fälla är Pernilla Berglund i förlängningen. Den nya samlingen följer tätt i spåren på utmärkta debuten Tilltar, i sitt marknära sökande efter platsens hemmahörande i människan, och tvärt om.