Lyrik: Rätten

Vem har rätt till sanningen? Vad är sant? Pernilla Berglunds tredje diktverk jagar klarhet i frågor vars svar har undanhållits, eller sträcker det sig efter ett språk för det outtalade.

Vem har rätt till sanningen? Vad är sant? Pernilla Berglunds tredje diktverk jagar klarhet i frågor vars svar har undanhållits, eller sträcker det sig efter ett språk för det outtalade.

Det är fragmentarisk diktning, för författaren karaktäristiskt sökande, här med tomrummen som betydelsebärande bindväv mellan de korta raderna.

Platsbundenheten och de frågor kring hemmahörande som har löpt som en röd tråd genom Berglunds verk är närvarande också här, men nu i ett slags skådeplatsens gestalt dit skeenden och dåd spåras. Allvarsamt, dramatiskt och i avsaknad av den spjuveraktiga humor som sipprade fram ur Berglunds tidigare alster söker sig författaren tålmodigt via dunkla fotspår genom slutna rum mot förståelse, och kanske i någon mening förlåtelse.  

Rätten är en villande skallgång, säker på sin egen motståndskraft blir den stundtals svårpenetrerad, men också rik i omläsning. Ty subjektets pusslande blir snart också läsarens i en sinnrikt konstruerad och hyperminimalistisk nagelbitare.

Mark Andersson

Pernilla Berglund – Rätten, 69 sidor, Teg publishing, 2019.