Musik: Gold rush

Gold rush är ett inte tillnärmelsevis komplicerat album. Hannah Aldridge renodlar sin soulkryddade rock och bygger ett verk där de individuella sångerna är starkare än helheten.

Det är uppfriskande chosefri musik. Elektriskt sprakande och formulerad med lika delar hjärta som muskler minner den i grundläggande anslag inte så lite om likaledes Alabama-sprungna The 400 Unit.

Aldridge är måhända inte en lika prosaisk berättare som Jason Isbell. Men hon lyckas vara kärnfull också i mer barskrapade formuleringar. Framför allt vet hon att frammana melodiskt slagkraftiga kedjereaktioner mellan ord och ton – i utsökta spår som Burning down BirminghamAftermath, och det fina titelspåret.

Det är kompakta sånger, på ytan oansenliga men i uppriktighet och hantverksskicklig spelglädje med precision avfyrade. De når sitt mål och ger lång efterklang.

Mark Andersson

Hannah Aldridge – Gold rush (Rocksnob/Rootsy)