Musik: Honest life

Det är ett rimligt antagande att Courtney Marie Andrews tredje giv, Honest life, blir en språngbräda till större saker.

Artisten ställer måhända inte den countrytintade folken på ända, men hon snidar sånger från dess insida – slitstarka och uppriktiga i sin slagkraft.

Det är fina kompositioner, luftiga och stilfullt framförda, med lyhörd instrumentering som låter rösten stå i första rummet

Här finns spår av Emmylou Harris klangbotten och Linda Ronstadts närvaro. Dessutom besitter Andrews ett sinne för arrangemang som stundtals minner om det hos Joni Mitchell.

Det bidrar till att formulera ett jordnära språk, melodiskt starkt och tryggt i sina bekännelser, på ett utan omsvep sagolikt album.

Mark Andersson 

Courtney Marie Andrews – Honest life (Loose/Rootsy)

 

Lämna ett svar