Litteratur: Vardagar 2

Ulf Lundell skriver enligt devisen att det som är värt att sägas är värt att upprepas. Vardagar 2 är mer av samma, en fortsättning på de dagboksblad som Lundell lika opretentiöst som gripande formulerade i 2018 års sammanställning.

Lyrik: Rätten

Vem har rätt till sanningen? Vad är sant? Pernilla Berglunds tredje diktverk jagar klarhet i frågor vars svar har undanhållits, eller sträcker det sig efter ett språk för det outtalade.

Litteratur: Vardagar

Vardagar är dagboksblad, en för Ulf Lundell välbekant vandring från vår till vinter. Romanen äger släktskap med såväl 1989 års En varg söker sin flock som dess syskon Frukost på en främmande planet och, kanske främst En öppen vinter (senaste albumet Skisser kompletterar texten liksom föregångarens medföljande album).

Litteratur: Ensamheten värst

I Ensamheten värst väljer Sven Teglund sidor ur sin mor Siri Johanssons dagbok. Arton år och sextusen till antalet i oredigerat format har här skalats ner till dryga femhundra.

Lyrik: Ön

Dikterna som utgör Mattias Alkbergs Ön är tvunget fokuserade, så som skeppsbrutna måste vara för att överleva. Här ryms ord som strävar efter mänsklig samvaro, men som också vågar finna sig utlämnade till natten.

Lyrik: Fälla

Fälla är Pernilla Berglund i förlängningen. Den nya samlingen följer tätt i spåren på utmärkta debuten Tilltar, i sitt marknära sökande efter platsens hemmahörande i människan, och tvärt om.