Musik: Walking on the edge of the world

Doug Seegers senkomna debut var ett habilt countryalbum. Föga nytänkande och en smula bagatellartat visade det alltjämt fin tilltro till sångens inneboende kvaliteter, och vann mer än bara enkla stilpoäng. Uppföljaren Walking on the edge of the world är stundtals mer av samma, men det visar också en Seegers som lyfter blicken.

Med ett breddat spektra innefattande större doser blues, en gnutta soul och rockigare stycken känns Seegers mer bekväm i rollen som kompositör och artist. Det ljuder lite lyckligare och en smula mer lekfullt.

Den genremässiga spännvidden visar på Seegers behärskande av traditionerna, men gör också att album nummer två spretar betänkligt. Här finns beständiga spår, som titellåten, Zombie, och Before the crash – den gemensamma nämnaren heter rak och driven country- och bluesrock – men de är i stora drag undantag på ett album som lika ofta slarvar bort sig självt i allt för generiska countrysånger.

Mark Andersson

Doug Seegers – Walking on the edge of the world (Lionheart/Universal)